петък, 24 април 2015 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”През 2015 г. Дирекция „Култура” на Столична община ще проведе деветото издание на Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша”. 
Стихове се приемат от 24 април до 24 май, включително.
Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори на възраст над 18 години. Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения. Стихотворенията се изпращат в пет екземпляра, в запечатан плик, а в малък запечатан плик се прилагат лични данни /трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка/. 
Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите, а резултатите ще бъдат обявени през месец юни. 
НАГРАДИ:
Първа награда – 800 лв. и малка пластика
Втора награда – 500 лв.
Трета награда – 300 лв.
Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв. 

Краен срок за изпращане на творбите – 24 май 2015 г., включително /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: София 1000, пл. „Славейков” № 4, Столична община – Дирекция „Култура”, за конкурса „В полите на Витоша”. 

Материали не се връщат.
За допълнителна информация: тел. 02/ 987 06 39.

събота, 18 април 2015 г.

Приватизирани мисли

Гергана Апостолова

През 21-ви век човечеството стигнало до предела на своите възможности: всичко било измислено, всичко било изказано, всичко било записано, всичко било изрисувано, всичко било изпято и изсвирено, изтанцувано и изживяно. Тогава се сетили да сложат дувари върху мисленето. Достъпът до оригиналните творби на човешката култура бил ограничен, криптиран и се налагало да си купуваш парченца електронна човечност. Правото на мислене било достъпно на малцина, а правото на изказ на мисъл било строго надзиравано и следено от робобюрокрацията, а при залавяне на някого, който се опитвал да формулира изречение, му се налагали строги наказания според древния закон, наречен още през 20-ти век „Авторско право" – редактиран съответно.
Ако някой искал да каже на друг човек, че го харесва, той или съответно тя, били задължени първо да проверят в регистрите и да си платят съответната такса за цитат. Ако хванели някого да си тананика нещо, робокопът идвал веднага, за да анализира издаваните звуци и да поиска глоба.
Тогава на някого му хрумнало да използва вместо реч междуметия и приложената по-долу песен е пример за това, но после и тя била приватизирана.... 
...и затънали хората в мълчание, изпаднали в безсловесност, само твърди халюцинации, където не било сигурно дали имало съвместимост на образите. Изчезнала речта, а мислите били строго охранявани, защото били вече частна собственост на тайкуните на съзнанието... 
Докато пишех горните откъси от съчинението си "Безусловен контрол" – „Приватизирани мисли" – робопъдарят дойде и рече: „не може да се публикува това!" – и ме изхвърли от мрежата. Затова се наложи да се хакна пост фактум, за да го вложа от тайните си записи, а този път ме пуснаха да го публикувам, защото така или иначе, това ще стане заради нивото ми на достъп и негласното споразумение за хакване „в разумни граници“. Но как би могла Мрежата да знае, че аз правя блока за „вероятности и алогизми“.

Популярни публикации / месечен рейтинг