четвъртък, 16 август 2012 г.

ХАПЧЕ ЗА ПРАВОПИС: Как се съкращава името на Йордан Йовков?

В писмените текстове се срещат графични съкращения като с., м, мин., които са условни знаци за означаване на съкратени думи. 
Принципът е, че се съкращава до гласна. 
Имена, които започват с Й-кратко, се съкращават само с инициалното Й: 
Й. (Йордан) Йовков 
(не: Йо. Йовков)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации / месечен рейтинг