събота, 22 юни 2024 г.

Предизвикателство

 


Хеопсовата пирамида, известна още като Великата или Голямата пирамида в Гиза, е древна египетска пирамида, построена от фараон Хеопс, и е последният запазен архитектурен паметник от Седемте чудеса на света, както и най-известната пирамида в света.

С първоначална височина 146,5 m и ширина на основата 230,4 m, в продължение на 3 800 години Хеопсовата пирамида е най-високото изкуствено съоръжение в света. Макар че е сравнително добре запазена, днес пирамидата е висока едва 138,8 m – липсва върхът, както и външната каменна облицовка, използвана за строителството на сгради в близкия град Кайро. Смята се, че тази облицовка е образувала гладка външна повърхност, докато видимата в наши дни основна конструкция е стъпаловидна. Някои от облицовъчните камъни все още са запазени в долната част на пирамидата. Смята се, че пирамидата се състои от 2 300 000 каменни блока с тежест между 2 и 30 тона всеки, а се предполага, че някои от блоковете тежат по 50 тона. Основата на пирамидата обхваща 55 000 m², големина на околната повърхнина – 85 500 m². 


Наскоро Музеят на Кайро показа древен текст, който е бил открит през 2013 г. в Червено море, където редица подробности са описани във връзка с изграждането на Голямата пирамида в Гиза, и как е било построено това древно чудо, преди хиляди години в чест за един от по-добре познатите фараони в Египет – Хеопс. Сканирай кюар кода, за да разгледаш този древен писмен йероглифен исторически извор.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Как да се справя с решението?

Използвай знанията си по Математика, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство и/или КМ.

Алгоритъм:

1. Разгледайте внимателно картината.

2. Начертайте Хеопсовата пирамида, като преди това умалите размерите ѝ 10 пъти. 

3. Припомнете си формулите за изчисление на обем и повърхнина на пирамида. Изчислете обема и повърхнината ѝ.  Може да използваш калкулатора. 

https://www.calculat.org/bg/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0/ 

4. Направете хартиен модел (модел от глина, пластелин, лего, картон или друг материал) на умалената десетократно пирамида. 

5. Направи снимка или видеоклип и го качи в интернет. 

6. Публикувай линк или кюар код за връзка  в коментарите.

7. Помогни си за проекта с долния кюар код.събота, 23 юли 2022 г.

Откъде се появиха терадките? Съществуват няколко версии за произхода и авторството им.....

 

Тетрадките на Б
ПРЕДГОВОР ОТ РЕДАКТОРА

Съществуват няколко версии за произхода и авторството на тетрадките. Според първата – но не и най-достоверната – те били открити в чекмеджето на стара таванска ракла под торба с употребявани маратонки. Самото таванско помещение имало медна табелка на вратата, надписана саморъчно „Д-р Колорадо Джоунс, стоматолог“. Никой от обитателите на сградата не признавал да е негова собственост, а според слуховете, там се събирали призраци и вдигали шумни среднощни купони, които съвсем не приключвали по първи петли, ами напротив, продължавали и през следващите денонощия. Редовните оплаквания до близкото полицейско управление, на които понякога се отзовавал кварталният, предизвиквали най-често озадачението му, а един път дори бил замерен с въпросните маратонки, и то през заключената с катинар врата, което хептен го шашнало. Освен това му се причул издевателски кикот, от който косата му тутакси побеляла и окапала, а той се сдобил с панически атаки от неволево хълцане и оригване, продължили няколко седмици и в крайна сметка довели до предсрочното му пенсиониране и бягството му в топлите южни страни.

По-нататъшната съдба на ст. лейтенант Зурлеков (изглежда така се казвал човекът, но може и да е печатна грешка) представлява интерес за африканското правосъдие, но няма никакво отношение към мистерията на тетрадките.

Според една друга версия, лансирана в критическите бележки на Пехливан Дзверев (П. Дзверев, „Критически бележки“, ИК „Статидим“[1], София, 1988) „Тетрадките на Б.“ са „… средновековна буржоазна мистификация с капиталистическо-фашистки характер, а също така долна инсинуация и неистина, целяща да се погаври със светлите идеали на безплатната социалистическа образователна система, за която всички честни комунисти милеем и бдим от ранни зори до нашата пълна победа над прогнилия империализъм, експлоатиращ бедния пролетариат и отрудения селскостопански производител, ограбващ спестяванията на безработните и изсмукващ последните сили на мизерстващия народ, чиято едничка надежда остават идеите на научния комунизъм, завещани ни от Маркс, Енгелс и Ленин, и доразвити от другаря Ходор Цивков, благодарение на когото…“ и т. н.

Предвид събитията, настъпили след 10.11.1989 г., тази версия е леко идеологизирана и звучи не съвсем обективно, макар за нея да се намират немалко застъпници в литературно-критическите среди.

Съществува и трета версия, която се занимава най-вече с въпросите около авторството на тетрадките. Колко всъщност са авторите и възможно ли е да са повече от осем? Честотният анализ на употребените в текста предлози и междуметия показва наличието на поне двама автора. Като контрааргумент се налага съвсем логичното предположение на доц. Хардалан Генов от катедра ФФНФ в ЮСУ, че те и без това са си двама, и то очевидни: Б. и Т. Пончева[2]. Но тогава кой се явява К. Лаков и съществува ли изобщо? Или са още няколко души? И в такъв случай на кого принадлежи бележката на стр. 74 в първата тетрадка, или пък неприличните рисунки и стихчета от последните десет-петнайсет страници? А дали статистиката не отчита и цитатите от разглежданите в тетрадките класици на българската литература, с което окончателно обърква сметките на изследователите?

Не е ли всичко това резултат от намесата на тайнствения ст. лейтенант Зурлеков, евентуално в кооперация с призраците и съседите в кооперацията? Или е някой от наемателите?

Въпросите продължават да се трупат.

Отговорът на всичко дотук може би е в четвъртата версия, основаваща се на едно съвсем неочаквано откритие в торбата с гореспоменатите маратонки, неизвестно защо съхранявана в касата на издателството и отворена пред комисия от БМОН едва в наши дни. На подметката на лявата маратонка се вижда лепната касова бележка с ясно четима дата от 1977 г., което изглежда невъзможно, тъй като самите маратонки са произведени от индонезийско-съветска фирма през 90-те години на миналия век и са с надпис Adibas, очевидно имитация на прочутата марка. Важното е, че касовата бележка е издадена от ЕТ Кицо Ламбов Ицов-Кочев – бъдещият собственик на ИК „КЛИК“.

 

Евг. Псевдопостни,

външ. редактор

 

@Твтрадките на Б. от К. Лаков

[1] Първоначално ИК „Сталин-Тито-Димотров“, после „Пъртиздат“. (Б. ред.

[2] И за двамата няма информация в архивите на НГДЯК3. (Б. ред.)

3  За такава гимназия пък няма информация в архивите на БМОН. (Б. ред.)

 

 

Автори в аванс: ТВОРЧЕСТВОТО НА Щ. ПУСЕЛСКА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ВРЕМЕТО от К. Лаков

Тетрадките на Б


Щъркалана Пуселска (литературен псевдоним на Джора Досева) зачева творческия си път през есента на 1908 г. в китния балкански град Ески Жабурняк, родно място на възрожденски просветни дейци, теляци, тоноператори и диетолози. В ранните следосвобожденски години в него будни обществени благотворители основават първия в България поетически кръжец „Златна мушмула”, превърнал се веднага в люпилня на светли умове и пламтящи лирични таланти, един от които, Бр. Безчинович (1880 – 1938), години по-късно ще възпее с носталгия своята ески-жабурняшка литературна младост:


Този град, в който аз съм роден,

е претъпкан с дръгливи поети.

Ей ги, пъплят кретен до кретен

и забъркват словесни омлети.

 

Щ. Пуселска се премества в Ески Жабурняк след несправедливо уволнение в родното ѝ село Припиче, където до 19-тата си година работи като мозъчен хирург в местната психиатрична клиника за малолетни. Обвиненията в изключителен садизъм, които, освен освобождаването от длъжността ѝ, едва не ѝ струват парична глоба, оставят неизличим белег върху наранимата ѝ душевност. „О, неразумни читателю!“, възкликва тя в дневника си през януари 1909 г. „Знаеш ли ти каква ми е мъка! Само като погледна тъпата ти прическа, ми иде да сграбча скалпела и да скалпирам, скалпирамммм!!!...“

Едва прохождащата тогава поетеса намира лек за меланхолията си, заживявайки първоначално с портиера на училището, в което изкарва прехраната си като чиновничка в отдел „Кадри“. Макар фамилното име на нейния възлюблен, бай Любомир, да не е достигнало до нас, стихотворението „На моя шейсет и девети“, издържано в духа на нежно-еротичен, жизнеутвърждаващ класицизъм, говори за силата и страстта на чувствата ѝ към този скромен труженик.

 

Изплува луната покой и печал!

В очите ми Зевс отразява звездите...

Душата ми взе този скапан педал!!!

С чаршаф от сатен си обвих срамотите:

Отивам си, сбогом! и треснах вратата.

А вън дибидюс ме награби тълпата...

 

Разочарованието от края на тази любов подтиква Щ. Пуселска да се хвърля в нови и нови афери, за да запълни празнотата в сърцето си. След кратък роман с учителя по физическо Ждр. Мустаков (на него пък малкото име ще остане мистерия за нейните биографи), овековечен в стихотворенията „Твърде късно, твърде къс“ и „Разправяй ги тия на баба си“[1], следва тягостна връзка с учителката по рисуване. Нея Щ. Пуселска е принудена да дели с госпожицата по френски език, леконравна девойка, следвала писателско майсторство в парижката Сорбона и позволяваща си да публикува подигравателни пасквили за поезията на своята съперничка в местния седмичник за жени „Къдрава глезанка“. С гръмогласен скандал, вдигнал шум в градските клюкарски среди, отвратената от човешката пошлост поетеса загърбва еснафското общество и се затваря в себе си за цял един следобед.

 „Научих много за низостта на съвремениците си!“, хладно отбелязва тя в дневника си през месец май същата година. „Видях я и отпред, и отзад – като за целта употребих огледало. (Наблюдаван отзад, бюстът ми изглежда цуцляв.) Съвременниците ми са бездарници – особено ако са следвали в Сорбоната, благодарение на вуйчо си чорбаджи Праскович, забогатял под игото, ограбвайки народа си и продавайки му сутиени и депилаторни мазила, дето не вършат работа! – и аз ги презирам, прези-рамммм!!!...“

С новия си цикъл „Връз ложето“ навлязлата в по-уравновесен творчески период Щ. Пуселска за първи път изгрява като явление от национално ниво над всякакви регионални мащаби. Вероятно има известна роля за поетическото ѝ израстване фактът, че през лятото на 1912 г. поетесата приключва връзката си с директора на ескижабурняшкия техникум Царко Драматиков, сина му Хранислав и девера му Пальо, и се отдава с романтичен плам на софийския интелектуалец и бонвиван ст.н.с., к.ф.н., проф. Балабан Гологанов, правнук по майчина линия на унгарския генерал Юхай Гейза, взел участие в стогодишната война и, според някои източници, лично отговорен за нейната продължителност. На любовта ѝ към проф. Гологанов българският Парнас е задължен за прекрасните, слънчеви редове от поемата „Керосин за Прометей“, навеки белязали българската любовна лирика с печата на гениалността:

 

Би искал да ме помниш все така

красива като хамстер и пияна,

с разперени встрани крака,

а, Гологанов?!

 

Балаган и Щъркалана, както ласкаво ги наричат приятелите им от софийските интелектуални кръгове, превземат столичния светски хайлайф и бързо стават популярни с прочутите си масови оргии в мензата на Софийския университет, по онова време любимо средище на феминистки, маникюристи, творци-коафьори, либерално настроени университетски чиновници, както и на бунтарската студентска младеж, бореща се за правата на жабите и гърбатите китове в далечните и сурови води на Северния ледовит океан.

„Бяха времена на огнени изкушения и опияняваща свобода“, ще напише със сдържан копнеж в черновата за нобеловата си реч академик Гологанов през 1923 г. – само два дни преди да узнае, че голямото международно признание му е отказано заради блудство с непълнолетна дама от ромски произход (при това омъжена и с шест пораснали вече деца). „Щъркалана идваше на лекциите ми порочно гола с двама разсилни под ръка в знак на протест срещу академичните титли и снобските превземки и настояваше или да се омъжим четиримата, имайки предвид мен и разсилните, независимо че през онази година бях щастливо женен за, ха де – помня ѝ само фамилията, тъй като по пашпорт съвпадаше с моята, – или да отидем в манастир и да дадем обет за нудизъм. Аз обаче отлагах сериозна дискусия по въпроса под предлог, че съм в час, а през междучасията се заключвах в женската тоалетна, уверен, че заради феминистките си възгледи няма и да ѝ мине през ум да влезе там, дори за да стисне ръцете на Клара Цеткин и Джейн Фонда, ако двете случайно са вътре по принудата на естествена нужда, камо ли – за да надзърта, да ровичка и да ме търси с фенерчето си...“

Увлечението на Щ. Пуселска по феминистките идеали намира своето отражение в поемата „Дойна дама за продан!!!“, написана с червило върху стената в мъжката тоалетна на третия етаж. В това свое произведение поетесата с безмилостен сарказъм иронизира безнадеждното положение на жената-интелектуалка в бездушния патриархален свят, препречващ пътя на прогресивните модерни тенденции в развитието на обществото:

 

Ориста на жената аз охленчвам и кълна!

Да раждаш деца, да снасяш яйца,

млеко да доят от гръдта ти доячи,

дори да те скубят за вълна

стригачи,

а ти, скръбна-жална, да плачеш!!!

Да плачеш...!

 

Злите езици твърдят, че под стихотворението Щ. Пуселска добавила телефонния си номер и предупреждение „Не ми звънете преди 11.30, спя!!!“. В това може и да се съдържа известна истина – факт е, че в първото издание на събраните ѝ съчинения (Народна просвета, София, 1959) тази добавка фигурира на съответното място, макар че в следващите издания по някакви редакторски съображения тя е осъвременена с 02-9 пред телефонния

номер, в по-късните е допълнена с мобилен номер на гръцки оператор, а в най-последното изобщо е махната, въпреки протестите на все още живата авторка и съдебното дело, заведено от адвоката ѝ в Комотини.

Изживявайки този екстравагантен лирически период, поетесата Щ. Пуселска се завръща към корените на народното творчество. Изгонена от университета със заповед на тогавашния ректор проф. Ф. Караньозов (човек със значителен научен принос в областта на клиничната минералогия, но твърде посредствен откъм литературен вкус и художествен усет), тя се завръща триумфално като асистент на проф. Пенчо Маймунков в катедрата по фолклористика и изящна словесност след брака си с последния. От този брак, просъществувал едва седем месеца (проф. Маймунков изчезва при неизяснени обстоятелства през зимата на 1916 г., а катедрата наследява неговата съпруга), двамата имат дете афроамериканче, което отрасва при дядо си по бащина линия, тъй като младата все още университетска преподавателка и ръководител катедра няма възможност да го вмести в хорариума си. По-нататъшната съдба на сирачето и на неговия дядо, за съжаление е безрадостна: ненаследили поетическата дарба на майка си и респективно, снаха си, двамата тръгват по наклонената плоскост на алкохола и хазарта и след един пореден двугодишен престой в Плевенския затвор за рецидивисти, емигрират от България, след дълги скитания из африканските джунгли се заселват в Злобабве, където следите им окончателно се из-губват.

Макар външно да крие чувствата си зад постоянно зейналата усмивка, с която ще я запомнят студентите ѝ, Щ. Пуселска, по това време вече професор и зам. ректор на университета по въпросите на спорта и конференциите в чужбина, дава израз на мъката си на неосъществена майка и овдовяла съпруга в скромния по обем, но разтърсващ със съдържанието си сборник, написан в традициите на народните песни и поговорки, „Заблеяло ми прасенце“.

 

Кольо каза „Клъц!“

Грухлю каза „Хлъц...“

Баба врякна „Гъди-гъди!

Ке ядеме свински мъди!!!“

 

Тук е мястото за още един-два цитата от скапания сборник, другарко Пончева, само че май взе да ми свършва химикалк

 

СВЪРШВАНЕТО НА ХИМИКАЛКАТА ВИ

НЕ Е ПРИЧИНА ДА МИ ПРЕДАВАТЕ

СЪЧИНЕНИЕТО СИ В НЕЗАВЪРШЕН ВИД!

СРЕДЕН (3+)

(+369) 69 666 999

Т. ПОНЧ.

 

 

                                                             @Твтрадките на Б. от К. Лаков

[1] В ксоето поетесата с много обич споменава и баба му. (Б. Ред.)

Популярни публикации / месечен рейтинг