неделя, 29 декември 2019 г.

Конкурс за фантастичен разказ на името на Иван Попов

Резултат с изображение за „Иван Попов“

Сдружение „Интегрален клуб по фантастика, евристика и прогностика Иван Ефремов“ обявяваКОНКУРС ЗА ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ

Конкурсът се посвещава на Иван Попов, който почина през 2019 г. Иван Попов е автор на научна фантастика, предимно в поджанра киберпънк, преводач, есеист, футуролог и един от най-големите фенове на фантастиката у нас. Член на клуб „Иван Ефремов“. През годините той е превел на български език произведения на Станислав Лем, Виктор Пелевин, Андрей Лазарчук, Пьотър Льолик, Брус Стърлинг, Ник Бострьом, Кирил Есков, Ефим Островски, Александър Тюрин, Евгений Лукин, Феликс Кривин, Михаил Успенски. Автор е на статии и есета в сп. „Тема“, а също така и създател на сайтовете „Подкрушие“, „Лаборатория по езиково инженерство“, „КЕФ (Киберпънк, евристика, футурология)“.
Искрено ви желаем успех и с нетърпение очакваме да прочетем разказите ви!УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

1. Електронна поща на конкурса: Изпращайте вашите разкази на адрес konkurs@sf-sofia.com. Ще се оценяват само разкази, изпратени на този електронен адрес. (Виж също т. 9.)

2. Срок за изпращане на разказите: 23:59 ч. на 31 март 2020 г.

3. Тема на конкурса: „Киберпънк, евристика, футурология“. Изпратените разкази трябва да съответстват на поне една от трите области в рамките на посочената тема. Жанровото преливане е допустимо. Журито има право да оцени по-ниско разкази, по отношение на които същото счита, че посоченото съответствие липсва или е трудно установимо.

4. Език: български; азбука: кирилица. Приемат се и разкази на други езици, но организаторите не гарантират, че могат да осигурят навременен и качествен превод, така че творбата да се състезава наравно с останалите в конкурса. В този смисъл преводът остава задължение на участника.

5. Максимален обем на разказите: 7500 думи (според брояча на Microsoft Word).

6. Формат на файла: .doc, .docx, .odt или .rtf. Препоръчително е шрифтът да е Times New Roman или Courier, размер 12.

7. Брой творби: Допуска се по един разказ от автор.

8. Допълнителни изисквания: Участващите разкази трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в интернет, под формата на аудио и/или видео). Не се допускат разкази, участвали в други конкурси. В конкурса не могат да участват със свои творби членовете на журито, както и всички участващи в организирането и координирането на конкурса.

9. Съдържание на имейла, изпратен за участие в конкурса:

а) заглавие на имейла: „За конкурса“;

б) тяло на имейла (на отделни редове):

– заглавие на разказа;

– трите имена на автора/ите;

– имейл за контакт;

– град или населено място;

– точен адрес;

– телефон.

в) прикачен файл: той трябва да е в един от одобрените формати (.doc, .docx, .odt или .rtf) и трябва да съдържа единствено заглавието и текста на разказа. Не вписвайте личните си данни в прикачения файл!

10. Посочените изисквания (вкл. по отношение на анонимността на разказите) следва да бъдат спазвани от участниците най-малко до датата на оповестяване на резултатите и на отличените разкази.
Разкази, неизпълняващи гореизброените задължителни условия, не се допускат до участие в крайното класиране.

Оценяване на творбите: Конкурсът е анонимен; четенето и оценяването се извършват от шестчленно жури. Членовете на журито ще разполагат единствено със заглавията и текстовете на разказите. Оценяват се литературните и идейните качества на творбите. Класирането се извършва по общи оценки, получени чрез отчитането на индивидуалните оценки на всички членове на журито. По общо съгласие на членовете на журито се допуска отличаване на разкази за поощрение на техните автори извън наградния фонд на конкурса.

Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своите разкази! С изпращането на разказа авторът/ите се съгласява/т да предостави/ят на организатора правата за еднократна публикация на разказа в сборник (електронен или хартиен) или в сп. „Тера фантастика“. Други (допълнителни) публикации на творбите задължително се съгласуват с авторите.
Резултати от конкурса: Заглавията на наградените творби ще бъдат обявени на 28.05.2020 г., когато Иван Попов щеше да навърши 50 години.Награден фонд: Предвижда се присъждане на три парични награди за отличените от журито разкази, както следва:

– Първа награда – 500 лв.;

– Втора награда – 300 лв.;

– Трета награда – 200 лв.Допуска се неприсъждане на съответна/и награда/и в случай, че според общата преценка на журито никой от допуснатите до участие в конкурса разкази не е получил достатъчно висока оценка.Членове на журито:

1. Дилян Благов – доц. д-р инж., председател на сдружение „Интегрален клуб по фантастика, евристика и прогностика Иван Ефремов“, редактор в сп. „Тера фантастика“, библиограф.

2. Елена Борисова – д-р по нова и съвременна българска литература, преводач, автор на дисертационен труд за българската фантастика, ръководител на проекта „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX-XXI век“ и
сайта "Фантастика и бъдеще".

3. Далия Ал-Халил – д-р по педагогика на обучението по български език и литература, писател, асистент в СУ, носител на награди от конкурси за фантастика.

4. Д-р Григор Гачев – писател, преводач, известен блогър, администратор на Уикипедията на българската фантастика.

5. Васил Сивов – доц. д-р по икономика, поет, есеист, преводач, изследовател на фантастиката.

6. Юрий Илков – почетен председател на клуб „Иван Ефремов“, главен редактор на сп. „Тера фантастика“, изследовател на фантастиката.Защита на личните данни
Администратор на личните данни е сдружение „Интегрален клуб по фантастика, евристика и прогностика Иван Ефремов“, с адрес: София, ул. „Кракра“ 2А, стая 213.
Във връзка с личните данни, които са предоставени на администратора, авторът има право да изисква от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването им, а също така и правото на преносимост на данните.
С изпращането на разказ на посочения електронен адрес и със съдържание, указано в обявата, авторът се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни (изброени по-горе в същата обява) за целите на конкурса – организация, класиране, оповестяване на резултати от конкурса и комуникация с участниците.
Авторът има право да оттегли своето съгласие във всеки един момент, като в този случай организаторите не могат да гарантират неговото участие в конкурса в съответствие с оповестените тук правила.
В случай, че възникнат въпроси, свързани с личните данни, те следва да бъдат изпращани на посочения мейл на конкурса.
Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и ще бъдат съхранявани от администратора до изтичане на една година от крайния срок за участие в конкурса, след което същите ще бъдат заличени.
Отличените в конкурса участници, на които са присъдени парични награди, следва да предоставят съответни лични данни за сключване на договор и изплащане на присъдените награди, в съответствие с изискванията на приложимото национално законодателство (вкл. данъчно и осигурително законодателство). В този случай техните лични данни ще бъдат обработвани за целите на сключване на договор и/или по силата на закона, като същите ще бъдат съхранявани в съответните законоустановени срокове, след което ще бъдат заличени. Тези лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато това се налага по силата на закона или същите са били изискани от компетентен орган в рамките на неговите правомощия.
Личните данни ще се обработват от посочения администратор на данни и само и единствено от лица, които са членове на сдружението администратор.
Във връзка с обработването на личните данни авторът има право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България по смисъла на приложимото законодателство е Комисията за защита на личните данни.

петък, 27 декември 2019 г.

Литературен конкурс в памет на поета и писателя Симеон Христов


Издателска къща  ,,РУДИ  БУКС” обявява  литературен  конкурс  за  разкази  и  стихотворения  в  памет  на  Симеон Христов, чудесен поет, писател и приятел, който почина – светла му памет! – преди четири години.
В  конкурса  могат  да  участват  всички  желаещи  с  произведения,  които  не  са  издавани  в  печатен  вид.
Приемат се до три авторски текста от участник.
Време на провеждане: от 1 януари 2020 г. до 1 март 2020 г.
Обявяване на победителите: до 20 март 2020 г.
Произведенията изпращайте до office@rudi-books.eu с тема „За конкурса”.
______________________________________________________
Награди:
1-во място:
Грамота и парична награда от 300 лв.
2-ро място: Грамота и парична награда от 200 лв.
3-то място: Грамота и парична награда от 100 лв

Специална награда: Издаване на самостоятелна книга
____________________________________________________

Произведенията  трябва  да  бъдат  на  български  език  и  да  са  в  rtf-,  docx-  или  doc-файлов  формат  на  МS Word, шрифт Times New Roman с големина 14 пункта.
Произведения,  които  рязко  сe  разминават  с  тези  симпатични  и  лесно  постижими  изисквания,  няма  да бъдат допускани до конкурса, освен ако не са гениални.
Всички произведения ще бъдат публикувани с името на автора си на фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/groups/rudibooks/
Успех!

Писателят Симеон Христов пише в стила на магическия реализъм. Негови са романите ,,Водата пише" и ,,Букинистите", няколко сборника с разкази ,,Тежки призраци" и ,, Страхотни разкази - 1, и 2, Стихосбирките ,,Трубадурски песни", ,,Хапче в кебапче" ,, 100процента преживяно"и др.
Той пръв подхвана темата за издаването на книги на зелено. 
В блога ,,За книгите днес" можете да намерите различни разкази на автора, а в ,,Моето книжно ъгълче' - откъси от романи.


Популярни публикации / месечен рейтинг