сряда, 31 юли 2013 г.

Хапче за правопис: Подвижно Ъ

Звукът Ъ може да променя мястото си спрямо съгласните Р и Л!

В едносричните думи липсва правило. Може да е преди или след.
стръв, грък, връх, глъч, плъх, плът, сърп, твърд, вълк, дълг, жълт, дърт

 В многосричните думи
1.) стои пред Р или Л, когато след тях има само един съгласен звук:
вър-ба, гър-не, бър-кам, гъл-ча, мъл-ча
2.) Ъ преминава след Р или Л, когато след тях има два или повече съгласни звука:
Връб-ница, грън-чар, брън-ка, глът-на, млък-на

ИЗКЛЮЧЕНИЕ – При глаголи от несвършен вид с наставка -В-
из-бърз-вам, о-пърж-вам, при-върш-вам, пре-търс-вам

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации / месечен рейтинг