неделя, 20 август 2017 г.

Виж ме бе, прасе, летя!...



 
В квартала няма човек, който да не познава Гълъбин. Висок, дългокос, а тялото му странно сгънато на две. Гърбушко. Говори се, че не е в ред и като малък скочил от седмия етаж на високите блокове. И до днес всички се чудят как е оживял и му съчувстват. Някои разправят, че още тогава не бил в ред. Нали е Гълъбин, превъртял и си помислил, че наистина е птица…
Защо?
Разправят, че баба му, лека ѝ пръст, още като малък подклаждала лудостите на внука си – все Гълъб му викала и приказки за птици му разказвала.
– Хайде, пилето ми! Ела да хапнеш!
– Гълъбче, кацни на баба на коленцата.
И малкият Гълъбинчо тичал, разперил ръчички, като птиче из стаята.
Сега рядко тича. Пали уморено стария Симсон и върти гуми из квартала да плаши малките дечица.
– Хайде да пийнем по нещо, а? – викам му аз и Гълъбин ухилено ми кима с глава. Съгласен е.
Ако като малък не е бил нещо в ред, сега си е съвсем читав, мисля. Купуваме по една бира от супермаркета и Гълъбин пие жадно направо от шишето. Смее се.
Май е по-страшен като се смее, отколкото като се мръщи.
Докато Гълъбин мучи доволно, край нас минават две момиченца и уплашени побягват.
После пред супера спира луксозното возило на Кольо Прасето.
Гърбушкото не е на себе си. Той сгърчва лице и целият почервенява...
– Какво ти е, хей, Гълъбине? – питам го аз, а  той се тресе и боботи неразбираемо.
Съзрял своя съсед, Кольо Прасето вдига тъмния джам на возилото си и отпрашва с мръсна газ, а Гълъбин хуква пощурял след луксозния мерцедес заедно с облака прах...
Кольо и Гълъбин са набори, но къде ти! Кольо е лъскаво копеле и се вози на скъпи таратайки;
– Бряяяяя! Дяяяяяя! Ей, ме как летя-я-я-я-я! – крещи Гълъбин и тича след мерцедеса, размахвайки ръце като гълъб.
Малките момиченца надничат любопитно иззад ъгъла, уплашено шушукат и сочат с пръстче.
– Гълъб съм! И летя... Виж ме бе, Прасееее!.... – крещи Гълъбин.
– К’во ти стана, бе, човек! – викам му аз после.
– Ааааа, нищо, нищо! Плаша го аз така Прасето! Още от малък все го плаша, че аз мога, а той не – доволен разказва Гълъбин, като се връща.
– Къде го плашиш? Нали виждаш как се е затворил в луксозната си кочинка!
– Плаши се, бе! От малък се плаши. Даже веднъж се напика от страх. А все ме дразнеше, че не мога.  Така един ден се хванахме на бас кой може да лети. Виждаш ли този блок? Тогава още беше строеж. Та, чоп теглихме и Прасето се падна пръв. Ама де се е чуло и видяло прасе да лети! Напика са от страх и не рачѝ да скочи отгоре. Уж мен не ме бивало да съм гълъб. Ама аз съм… И не ме е страх. И летях, брат! Господ ми даде крила, ама за малко. Летяяяях, летях... и му виках: „Виж ме бе, Прасе! Летя-я-я...”.

© Нели Господинова
©Фото Никълъс гълъби



НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗЕМЯ НА ПЕЕЩИТЕ КОЛЕЛЕТА


Община Генерал Тошево
обявява
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЗЕМЯ НА ПЕЕЩИТЕ КОЛЕЛЕТА“
Гр. Генерал Тошево `2017
СТАТУТ НА КОНКУРСА
Националният литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“ се посвещава на големия писател и разказвач, певеца на Добруджа – Йордан Йовков.
1. Цел
Конкурсът има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия разказ, в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието на добруджанеца и стремежа към красотата във всички нейни форми и проявления.
2. Организатори
Конкурсът се организира от Община Генерал Тошево под патронажа на кмета на общината с финансовата подкрепа на ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“ и с медийната подкрепа на сп. „Антимовски хан“.
3. Провеждане
3.1 Конкурсът е явен и се провежда през година.
3.2 Обявява се през м. май на текущата година и приключва през м. ноември – в рамките на честванията на Йордан Йовков и празниците на град Генерал Тошево.
4. Право на участие
В конкурса могат да участват автори, навършили 16 години.
Не се допуска участие в конкурса на членове на журито за текущата година.
5. Изисквания към творбите
5.1. Формат на разказа – до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1.
5.2. Всеки автор може да участва с един разказ. Допуска се и съавторство.
5.3. В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до момента на приключването на конкурса, включително и в електронен вариант.
5.4. Срок, форма и начин за предаване на творбите. Участниците представят творбите си в срок до 30 септември на текущата година в електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси:
• на е-mail адрес: kultura@toshevo.org
• на адрес Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за конкурса /в този случай се гледа пощенското клеймо и ръкописи не се връщат/
5.5. Придружаваща информация на отделен файл /лист: трите имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail адрес за връзка.
6. Критерии за оценяване на разказите:
6.1. Съдържание и стил:
• свързаност с проблематиката за земята, труда на хората и Добруджа;
• последователност/логика на изложението;
• динамика на повествованието;
• умение да се изграждат характери;
• композиция – завръзка, основен текст, развръзка, финал.
6.2. Език – езиков речник и умение да бъде използван; правопис и пунктуация.
7. Оценяване:
7.1. Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо изявени литературни творци, утвърдено със заповед на кмета на община Генерал Тошево за всеки обявен конкурс.
7.2. Разказите се предоставят на журито без личните данни на автора.
8. Награден фонд.
8.1. Наградният фонд се осигурява от Община Генерал Тошево и ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“.
8.2. Конкретният размер на наградния фонд на конкурса се определя съгласно заповед на кмета на община Генерал Тошево за всеки обявен конкурс.
Награден фонд за 2017 г. – 1 500 лв.
8.3. Присъждат се следните награди:
• І, ІІ и ІІІ награда;
• Поощрителна награда;
• Специална награда за местен творец;
• Награда за млад автор;
• Награда на ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“.
8.3. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Община Генерал Тошево: http://www.toshevo.org/
9. Награждаване
9.1. Церемонията по награждаването се състои в началото на месец ноември в гр. Генерал Тошево.
9.2. Победителите в Конкурса се уведомяват своевременно за точното време и място за връчване на наградите.
9.3. Пътните разходи на наградените участници за участие в заключителния етап на конкурса и връчване на наградите се поемат от Община Генерал Тошево.
9.4. Отличените разкази се публикуват в сп. „Антимовски хан“ и в общинския вестник „Добруджански глас“.
9.5. Авторите на отличените разкази предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник
За контакт и допълнителна информация:
Община Генерал Тошево Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“ Маргарита Великова, началник-отдел тел: 0885604151; 0889 954880


Дванадесет съвременни автори от „Литературен клуб Многоточие“ издават аудио книгата „Зад ъгъла“

Сборникът с разкази „Зад ъгъла“ е съчетание от двадесет и три истории, откраднати направо от живота. Героите са в различни ситуации, емоционални състояние и архетипни процеси. Докосвайки се до историите им, читателят може да тръгне по пътя към себе си и другите. Всеки текст притежава свое специално послание към читателя.
Част от темите, докоснали авторите са насилието и отношението ни към него; празнотата в душите, обезверяването и отдалечаването на хората един от друг; подмяната на ценностната ни система; отношението ни към вярата, надеждата и прошката; силата на човешкия дух; любовта и добротата в душата. 
Това е книга за възможностите на собствения избор. 
Включените в сборника дванадесет съвременни автори са членове на популярната фейсбук групата „Литературен клуб Многоточие“ – Анелия Александрова, Ани Димитрова, Божидара Мавродиева, Боян Боев, Даниел Меразчиев, Никола Крумов, Рада Капралова, Рая Вид, Стоянка Фъркова, Таня Мезева, Таня Тодорова, Хасан Ефраимов.
Рисунката за корицата е дело на художничката Kali Kol.
Аудио книгата е записана от Борислав Борисов.  Има продължителност 2 часа и 35 минути.
Как да чуете откъс от книгата или да я закупите, можете да научите ТУК на сайта на Audiobookbg.com. 
В You tube са качени два безплатни разказа.






Популярни публикации / месечен рейтинг