понеделник, 3 февруари 2020 г.

Девети национален конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

Девети национален конкурс за разказ  „Дядо Йоцо гледа“ обяви Община Мездра, Туристически комплекс  „Дядо Йоцо гледа“ и Съюзът на българските писатели.

Темата на литературното състезание е : „Любовта към България и преклонението пред нейните красоти”

Конкурсът е анонимен. Право на участие има всеки български гражданин, без ограничения на възрастта, чийто текст отговаря на условието за анонимност - неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра,

с приложено запечатано малко пликче, съдържащо данните на автора, поставени в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора.

Всеки автор може да участва с един разказ (формат - до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12).

 Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания, отпадат от класирането.

Литературните творби може да изпращате до 31 май 2020 г. на адрес:

Мездра 3100, област Враца,

Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 215,

За литературния конкурс „Дядо Йоцо гледа”.

Обявяването на резултатите ще стане на 27 юни 2020 г. в Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа“, с. Очиндол, община Мездра.

Наградният фонд  включва една първа награда – 800 лв., втора награда от 600 лв. и трета награда от 400 лв. Ще бъде дадена и една поощрителна награда от 200 лв.

Организаторите на конкурса съобщават още, че подробна информация  ще намерите та тел:  0878 273 350

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации / месечен рейтинг