вторник, 30 юли 2013 г.

Хапче за правопис: Правопис на представки

Представки, които завършват на звучен съгласен, се пишат винаги с него, независимо как се изговарят: 
из, без, през, раз, под, над, зад, пред, в, об
изскоча, разсея, безсмъртен, подскоча, предложа и т.н. 


Представките, които завършват на беззвучен съгласен са само ОТ и С. Те също задължително се запазват при писане.
сбор, сделка, сграда, оттегля, отдавам и.т.н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации / месечен рейтинг