неделя, 14 август 2011 г.

Втори национален литературен конкурс „ПЕТЪР КОВАЧЕВ"

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА

Втори национален литературен конкурс „ПЕТЪР КОВАЧЕВ"


СТАТУТ НА КОНКУРСА

Националният литературен конкурс "Петър Ковачев" се посвещава на големия плевенски писател, поет и журналист.

Конкурсът се организира от Община Плевен под патронажа на Кмета на града.

Конкурсът се провежда ежегодно през месец декември в памет на Петър Ковачев.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Участието в конкурса е анонимно.
2. В конкурса могат да участват лица над 16 годишна възраст в следните направления:
Поезия - стихотворение
Кратък разказ
Есе

Забележка:
В конкурса участват произведения, които не са публикувани.
Творците могат да участват в трите категории.
Във всяка една от категориите се представят с ЕДНО произведение!

3. Конкурсът се обявява не по - късно от 30 юни на текущата година.
4. Творбите се изпращат не по - късно от посочения в обявата срок, напечатани в 4 екземпляра. Името, адресът, телефонният номер и имейлът на участника се запечатват в малък ненадписан плик. Творбите и пликът с личните данни на автора се изпращат в голям плик на адрес:
гр. Плевен - 5 800
пл. "Възраждане" 4, ЦАОГ
Община Плевен, отдел "Култура"
за Националния литературен конкурс " Петър Ковачев "
5. Постъпилите творби се оценяват от 3-членно жури, утвърдено със Заповед на Кмета на Община Плевен.
6. Журито се избира за всяко издание на конкурса.
7. Пътните разходи на наградените участници до град Плевен и обратно за участие в заключителния етап на конкурса се поемат от Община Плевен.
НАГРАДИ
Авторът, определен за носител на Националната награда „Петър Ковачев", във всяко направление:
Поезия - стихотворение
Кратък разказ
Есе
получава парична премия в размер на 500 /петстотин/ лева и диплом от Община Плевен.
(Размерът на паричните суми се определя за всяко издание на конкурса от Община Плевен.)

Журито има право да определи до 5 поощрения - диплом на Община Плевен, предметна награда и/или парична сума.

Наградените и други творби с високи качества се публикуват в местния периодичен печат.
Творбите да се изпращат на посочения в статута адрес до 30 септември 2011 г.

Победителите в Конкурса ще получат уведомителни писма до 30 ноември 2011 г.

Церемонията по награждаването ще се състои през месец декември 2011 г.

Контакти: 064 881 320, 064 881 290 /отдел "Култура", Община Плевен/

Повече за Петър Ковачев можете да научите от тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации / месечен рейтинг